Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

16 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 22/2003 z dnia 2003-03-19

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2003.

Na podstawie at. 128, ust.1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z późn. zmianami) - Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 90.623 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
   • dział 853 - Opieka społeczna - 90.623 zł
   • rozdział 85304 - Rodziny zastępcze - 90.623 zł

 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 90.623 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
   • dział 853 - Opieka społeczna - 90.623 zł
   • rozdział 85304 - Rodziny zastępcze - 90.623 zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 101/2003 z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2003 rok, które zwiększa Powiatowi dotację w dziale 853 - Opieka społeczna, rozdziale 85304 - Rodziny zastępcze § 2130 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 90.623 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz na usamodzielnienie i pokrycie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki przez osoby opuszczające rodziny zastępcze, a także na tworzenie rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-10-06 10:37:28
data ostatniej aktualizacji: 2005-10-06 10:37:28

Strona odwiedzona 828 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.