Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

146 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 717/2006 z dnia 2006-01-20

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2006

Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 oraz art. 188 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, zmiany Dz.U. z 2005 Nr 169, poz.1420) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 183.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 183.000 zł
   • rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 183.000 zł

 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 183.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 183.000 zł
   • rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 183.000 zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku podpisaną dnia 17.10.2005 r pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, Powiatem Gryfińskim oraz Gminą Gryfino trójstronną umową dotyczącą wspomożenia wspólnych działań w zakresie dofinansowania zadania "Rozbudowa i docieplenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie".
Gmina Gryfino realizując powyższa umowę zobowiązała się do przekazania kwoty 183.000 zł. W związku z powyższym zwiększą się plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego o kwotę 183.000 zł.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-01-30 09:37:15
data ostatniej aktualizacji: 2006-01-30 09:37:15

Strona odwiedzona 857 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.