Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

147 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 720/2006 z dnia 2006-02-01

w sprawie wprowadzenia do ewidencji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie zobowiązań za rok 2005 zlikwidowanej jednostki organizacyjnej - Dom Pomocy Społecznej w Moryniu celem ich regulacji

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r.Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) oraz § 2 ust. 2 uchwały nr XXIX/363/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej powiatu pod nazwą: Dom Pomocy Społecznej w Moryniu, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Wprowadza się do ewidencji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie zobowiązania na dzień 30.12.05r., zlikwidowanej jednostki organizacyjnej Dom Pomocy Społecznej -Moryń, w kwocie 264.777,00 złotych, w tym:
  • Wydatki rzeczowe - 73.000,00 zł
  • Wynagrodzenia osobowe i pochodne - 191.777,00 zł
 2. Pokrycie zobowiązań, o których mowa w ust. 1 zabezpieczono w budżecie powiatu na rok 2006- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: dział 852 rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 2 stycznia 2006r.Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta BusUZASADNIENIE
 • Zgodnie z § 2 ust.2 uchwały Nr XXIX/363/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej powiatu pod nazwą: Dom Pomocy Społecznej w Moryniu - zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2005r., wynikające z likwidacji jednostki organizacyjnej powiatu, stają się zobowiązaniami budżetu powiatu.
 • W załączniku nr 13 do uchwały nr 692/2006 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 4 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, dział 852 rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej wskazano zarezerwowaną kwotę na regulację zobowiązań zlikwidowanej jednostki w kwocie 264,777,00 zł.
 • Zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 12 stycznia br. Strona Zdająca - DPS w Moryniu zobowiązała się do przygotowania i przekazania w terminie do dnia 15 stycznia br. informacji o zobowiązaniach DPS- Moryń, stan na dzień 30 grudnia 2005r.
 • zobowiązania jednostki ogółem - 264.777,00 zł, w tym:
  1. wydatki rzeczowe - 73.000,00 zł
  2. wynagrodzenia osobowe i pochodne - 191.777,00 zł
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od dnia 2 stycznia 2006r. reguluje zobowiązania DPS-Moryń za 2005r.

data opublikowania: 2006-02-06 09:29:40
data ostatniej aktualizacji: 2006-02-06 09:29:40

Strona odwiedzona 796 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.