Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

147 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 721/2006 z dnia 2006-02-01

w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w Niepublicznym Rodzinnym Domu Dziecka "Agatos" w Gardnie

Na podstawie art. 112 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788 , Nr 179, poz. 1487i Nr 142, poz. 1592) oraz art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Upoważnia się:

 1. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie - Urszulę Kwietniewską -Łacny
 2. Psychologa z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Gryfinie - Danutę Przedmojską
 3. Pedagoga z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Gryfinie - Krystynę Spławską
 4. Dietetyka z Domu Dziecka w Binowie - Karola Szymanowicza do przeprowadzenia kontroli warunków bytowych wychowanków Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka ,,Agatos" w Gardnie prowadzonego przez Państwa Agnieszkę i Tomasza Drabik.
§ 2

Kontrola winna być dokonana do dnia 20 lutego 2006r.

§ 3
 1. Z przeprowadzonej kontroli należy przygotować protokół wraz z ewentualnymi zaleceniami i wnioskami.
 2. Protokół należy przedłożyć Zarządowi Powiatu do dnia 28 lutego 2006r.
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się:

 1. Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 2. Dyrektorowi Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Gryfinie
 3. Dyrektorowi Domu Dziecka w Binowie
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta BusUZASADNIENIE
 1. W dniu 12 stycznia 2006r. do PCPR wpłynęło pismo znak DM/JS/0812-1/06 z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie z informacją, że w Niepublicznym Rodzinnym Domu Dziecka "Agatos' w Gardnie prowadzonym przez Państwa Agnieszkę i Tomasza Drabik, występują nieprawidłowości w relacjach pomiędzy wychowankami a ich opiekunami (kserokopia pisma w załączeniu).
   - Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu
   (…)
 2. W dniu 16 i 17 stycznia br. przeprowadziłam rozmowę konsultacyjną z Dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w celu podjęcia stosownych działań.
  • w dniu 19 stycznia po rozmowie z prawnikiem, zgodnie z zapisem art. 112 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593), - "Starosta przy pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie sprawuje nadzór nad działalnością (…) placówek opiekuńczo-wychowawczych" - ustalono:
   • należy przesłać do MOPR w Szczecinie pismo z prośbą o przekazanie odpisu dokumentu zgłoszenia przedmiotu skargi do celów dokumentacyjnych (pismo w załączeniu),
   • na podstawie uchwały Zarządu Powiatu przeprowadzić kontrolę placówki w zakresie warunków bytowych wychowanków,
   • przesłać do wojewody pismo MOPR w Szczecinie, - zgodnie z zapisem art. 22 ust.8 i 8a ustawy o pomocy społecznej - wojewoda sprawuje nadzór nad jakością usług, dla których minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określił standardy, w tym standardy opieki i wychowania, a także kontrolę jakości usług wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umowy z organami administracji samorządowej.
   • powiadomić Państwa Drabik o zgłoszonych przez MOPR w Szczecinie nieprawidłowościach i terminie kontroli.

  data opublikowania: 2006-02-06 09:33:39
  data ostatniej aktualizacji: 2006-02-06 09:33:39

  Strona odwiedzona 972 razy
  Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
  Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.