Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

147 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 722/2006 z dnia 2006-02-01

w sprawie przekazania w użyczenie na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie części pomieszczeń w budynku stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087) oraz § 5 uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XIII/134/2004 z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004r. Nr 23, poz. 427), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Postanawia się użyczyć na okres do trzech lat Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie część pomieszczeń po byłej pralni o pow. 48,45 m2, znajdujących się w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie posadowionym na nieruchomości oznaczonej numerem działki 272, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Chojna, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, w celu zorganizowania i prowadzenia Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych.
 2. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest szkic techniczny, określający pomieszczenia przeznaczone do użyczenia.
 3. Uchwała jest podstawą do zawarcia umowy użyczenia.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Członek Zarządu - Józef Ruciński
Członek Zarządu - Adam Nycz
Członek Zarządu - Danuta BusUZASADNIENIE

Użyczenie części nieruchomości na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie pozwoli tej jednostce na uzyskanie tytułu prawnego, niezbędnego dla prowadzenia tam planowanej działalności - Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych.
Zawarcie umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego na okres nie przekraczający 3 lat należy do kompetencji Zarządu Powiatu w Gryfinie.
Biorąc powyższe pod uwagę proponuję przekazać w użyczenie na okres do 3 lat część pomieszczeń o pow. 48,45 m2 znajdujących się w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie, w celu zorganizowania i prowadzenia Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych.

data opublikowania: 2006-02-06 09:33:39
data ostatniej aktualizacji: 2006-02-06 09:33:39

Strona odwiedzona 908 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.