Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

147 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 724/2006 z dnia 2006-02-01

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006

Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, zmiany Dz.U. z 2005 Nr 169, poz.1420) oraz Uchwały Nr XXXII/408/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr XXXII/408/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 stycznia 2006 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.

§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta BusUZASADNIENIE

Ustalenie wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wykonawców zmian w budżecie dokonanych Uchwałą Nr XXXII/408/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 stycznia 2006 r.. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w związku z:

 1. Zmianą kwoty środków przekazanych z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w powiatowych urzędach pracy. W projekcie budżetu zaplanowano kwotę w wysokości 366.247 zł. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało informacje o ostatecznej wysokości przekazywanych środków, którą ustaliło na wysokości 366.200 zł. Dodatkowo w związku nowym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2005, Nr 232, poz. 1970) wprowadzono nowy paragraf klasyfikacji dochodów, który dotyczy środków z Fundusz Pracy przekazywanych powiatom na ww cel. Zmianie ulega podziałka klasyfikacji budżetowej dochodów. Dotychczasowy § 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , zamienia się na nowy §2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy.
 2. Wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o zwiększenie dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego o kwotę 122.179 zł. PCPR w planie wydatków na rok 2006 ma zaplanowaną kwotę na 264.777 zł na spłatę zobowiązań na dzień 31.12.2005r. w tym również wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od niego. DPS Moryń prowadzony przez Zakon Sióstr Benedyktynek Krzyża Chrystusowego jest nadal pracodawcą, w związku z tym przejmuje zobowiązania płacowe wobec pracowników. Zaplanowane wydatki znajdujące się w planie finansowym PCPR na spłatę zobowiązań DPS Moryń zmniejszono o kwotę 122.179 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Krzyża Chrystusowego.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-02-06 09:46:01
data ostatniej aktualizacji: 2006-02-06 09:46:01

Strona odwiedzona 888 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.