Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

155 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 752/2006 z dnia 2006-03-29

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2006

Na podstawie art. 188 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, zmiany Dz.U. z 2005 Nr 169, poz.1420) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 48.000 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 851 - Ochrona zdrowia - 48.000 zł
  rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 48.000 zł
 2. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 88.600 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 88.600 zł
  rozdział 75411 -Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 88.600 zł
§ 2
 1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 48.000 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 851 - Ochrona zdrowia - 48.000 zł
  rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 48.000 zł
 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 88.600 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 88.600 zł
  rozdział 75411 -Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 88.600 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 135/2006 z dnia 20 marca 2006r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2006, w którym ustalone zostały dla Powiatu Gryfińskiego ostateczne kwoty dotacji celowych na rok 2006.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-04-03 15:32:03
data ostatniej aktualizacji: 2006-04-03 15:32:03

Strona odwiedzona 964 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.