Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

155 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 753/2006 z dnia 2006-03-29

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2006

Na podstawie art. 188 ust 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, zmiany Dz.U. z 2005 Nr 169, poz.1420) oraz § 20 uchwały Nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 242.600 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 758 - Różne rozliczenia - 60 800 zł
  rozdział 75818 - -Rezerwy ogólne i celowe - 60.800 zł
  dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 181.800 zł
  rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 181.800 zł
 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 242.600 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 710 - Działalność usługowa - 10.800 zł
  rozdział 71015 - Nadzór budowlany - 10.800 zł
  dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 231.800 zł
  rozdział 85495 - Pozostała działalność - 231.800 zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Przeznaczeniem środków z rezerwy budżetowej Powiatu Gryfińskiego w wysokości 50.000 zł na realizację projektu budowlanego pn. "Przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zespołów budynków, zagospodarowania terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacji układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowania murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie" Wartość projektu wynosi 231.800 zł. O kwotę 50.000 zł niniejszą uchwałą zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na realizację powyższego projektu.
 2. Zgrupowaniem w jednej podziałce klasyfikacji budżetowej dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, 85495 - Pozostała działalność planu wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację projektu budowlanego pn. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zespołów budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie". Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/441/2006 zwiększono plan wydatków na powyższe zadanie w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 181.800 zł. Aby zachować jedną podziałkę klasyfikacji dotyczącą zadania związanego ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Chojnie niniejszą uchwałą grupuje się plan wydatków w jednej podziałce klasyfikacji budżetowej 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 - Pozostała działalność.
 3. Przeznaczeniem środków z rezerwy budżetowej w wysokości 10.800 zł na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, w związku koniecznością zmiany siedziby jednostki.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-04-03 15:41:43
data ostatniej aktualizacji: 2006-04-03 15:41:43

Strona odwiedzona 910 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.