Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

29 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 67/2003 z dnia 2003-06-16

w sprawie ogłoszenia konkursu i przyjęcia regulaminu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju.

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz.578 z późn. zm.) Zarząd Powiatu ustalił, co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju

.

Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Przyjmuje się regulamin konkursu na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej, który stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku regionalnym, tygodniku lokalnym oraz tablicach ogłoszeń wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego.UZASADNIENIE

W dniu 31 marca b.r. na ręce Przewodniczącej Rady Powiatu Lidii Pięty wpłynęła rezygnacja Bolesława Paulskiego z funkcji członka Zarządu Powiatu w Gryfinie.

W złożonej rezygnacji członek Zarządu Powiatu Bolesław Paulski stwierdza, że składając rezygnację wykonuje ustawowy obowiązek wynikający z art. 4 pkt 3 w związku z art. 2 pkt 6a ustawy z dania 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu działalności gospodarczej. Zgodnie z cyt. przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2003 r. członkowie zarządów powiatów nie mogą łączyć w/w funkcji m. in. z członkostwem w zarządach spółdzielni a taka, funkcję pełni Bolesław Paulski w Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Chojnie.

Zgodnie z przepisami w/w ustawy w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2003 r. członek Zarządu Powiatu winien zrzec się wymienionej funkcji w terminie do dnia 31 marca b.r.

Stosownie do art. 31c ust.2 ustawy o samorządzie powiatowym niepodjęcie przez Radę Powiatu w terminie 1 miesiąca uchwały o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z obowiązków członka Zarządu jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji. Od 1 maja 2003 r. Bolesław Paulski nie jest zatem członkiem Zarządu Powiatu ex lege.

W takim przypadku stosownie do art. 31c ust.3 Starosta w terminie 1 miesiąca od upływu okresu, o którym mowa w ust. 2 cyt. ustawy obowiązany jest przedstawić nową kandydaturę członka Zarządu.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2003-08-19 09:00:28
data ostatniej aktualizacji: 2003-08-19 09:00:28

Strona odwiedzona 842 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.