Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

14 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 17/2003 z dnia 2003-03-05

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2003

Na podstawie art. 128 ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z późn. zmianami) oraz § 16 Uchwały Nr III/20/2002 Rady Powiatu Gryfińskiego z dnia 21 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 - Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 64 100 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 53 600 zł
   • rozdział 80195 - Pozostała działalność - 53 600 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 10 500 zł
   • rozdział 80195 - Pozostała działalność - 10 500 zł

 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 64 100 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 53 600 zł
   • rozdział 80195 - Pozostała działalność - 53 600 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 10 500 zł
   • rozdział 80195 - Pozostała działalność - 10 500 z
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997r. Nr 56, poz. 357), dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki na odpisy planowane są w budżecie państwa i przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowych na zadania własne.
Dokonane zmiany dotyczą tylko dysponentów tych środków, gdyż kwoty te ujęte są w budżecie Powiatu Gryfińskiego na 2003r.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-10-06 11:12:43
data ostatniej aktualizacji: 2005-10-06 11:12:43

Strona odwiedzona 786 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.