Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

14 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 16/2003 z dnia 2003-03-05

w sprawie: Kontroli przestrzegania przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego realizacji procedur, zasad wstępnej oceny celowości poniesienia wydatków oraz sposobu wykorzystywania wyników kontroli i oceny.

Na podstawie: art.28a, art.35a, ust. 2 i 3, art. art. 127 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 e. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami)
Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu w Gryfinie sprawuje ogólny nadzór nad realizacją, określonych uchwałą budżetową dochodów i wydatków budżetu Powiatu.

§ 2

Zarząd Powiatu kontroluje przestrzeganie przez podległe i nadzorowane jednostki sektora finansów publicznych w zakresie:

 1. realizacji procedur kontroli wydatków w tym zgodności z planem finansowym,
 2. zasad wstępnej oceny celowości wydatków ponoszonych w związku z realizacją zadań, w tym wydatków na koszty funkcjonowania jednostki,
 3. sposobu wykorzystywania wyników kontroli i oceny o których mowa w punkcie 1 i 2 niniejszego paragrafu.

Kontrolę przeprowadza się w następujących jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego:

 1. Jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych:
  1. Starostwo Powiatowe,
  2. Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach,
  3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie,
  4. Powiatowy Urząd pracy w Gryfinie,
  5. Dom Pomocy Społecznej w Gryfinie,
  6. Dom Pomocy Społecznej w Dębcach,
  7. Dom Pomocy Społecznej w Moryniu,
  8. Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie,
  9. Dom Dziecka w Trzcińsku Zdr,
  10. Dom Dziecka w Binowie,
  11. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gryfinie,
  12. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chojnie,
  13. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chojnie,
  14. Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie,
  15. Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie,
  16. Zespół Szkół Pondagimnazjalnych w Mieszkowicach,
  17. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie,
  18. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie,
  19. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie,
  20. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie,
  21. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryfinie,
 2. Powiatowe Służby, Straże i Inspekcje (jednostki budżetowe):
  1. Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna w Gryfinie,
  2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
  3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie
 3. Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej dla których Powiat jest organem założycielskim
§ 3

Kontrolą o której mowa w § 2 obejmuje się w każdym roku co najmniej 5 % wydatków podległych jednostek organizacyjnych Powiatu

§ 4

Starosta, audytor wewnętrzny określają na każdy rok obrachunkowy zakres przedmiotowy i podmiotowy kontroli oraz wielkość wydatków objętych kontrolą.

§ 5

Szczegółowe zasady wykonywania nadzoru przez Starostę i Kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie gospodarowania środkami publicznymi zgodnie z art. 28a ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

Szczegółowe zasady przeprowadzania kontroli realizacji procedur oraz wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków z uwzględnieniem standardów o których mowa w art.35o. ust. 1 pkt.1 ustawy o finansach publicznych w kontrolowanych jednostkach organizacyjnych Powiatu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Staroście, audytorowi wewnętrznemu, Kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

§ 8
 1. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r.
 2. Traci moc Uchwała Nr 524/2002 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego oraz jednostkach organizacyjnych powiatowych, inspekcji i straży.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-10-06 11:18:24
data ostatniej aktualizacji: 2005-10-06 11:18:24

Strona odwiedzona 833 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.