Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

162 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 773/2006 z dnia 2006-05-29

w sprawie ustalenia ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art.67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tj.: Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, zm. Dz.U. z 2004r. Nr 281, poz.2782; z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459/ Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się ceny sprzedaży lokali wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oznaczonej nr działki 77/5 o powierzchni 0,2863 ha, położonej w obrębie 5, miasta Gryfino, przy ul.Łużyckiej 82, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w wysokości:

 1. lokal nr 1 - 58 119,00zł
 2. lokal nr 2 - 37 949,50zł
 3. lokal nr 3 - 22 793,34zł
 4. lokal nr 4 - 64 495,29zł
 5. lokal nr 5 - 69 644,26zł.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu - Józef Ruciński
Członek Zarządu - Adam Nycz
Członek Zarządu - Danuta Bus
Członek Zarządu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Nieruchomość oznaczona nr działki 77/5 o pow.0,2863ha położona przy ul. Łużyckiej 82 stanowi nieruchomość zabudowaną budynkiem, w którym znajduje się 5 lokali mieszkalnych, zajmowanych przez najemców na podstawie umów najmu zawartych na czas nieoznaczony. Najemcy lokali wystąpili z wnioskami w sprawie ich nabycia w drodze bezprzetargowej na własność.
Powyższe reguluje zapis art.37 ust 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który stanowi, że nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, stosownie do art. 34 ustawy, który stanowi, że w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym pierwszeństwo w ich nabyciu, przysługuje osobie, która jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został zawiązany na czas nieoznaczony.

Wartość lokali wraz z udziałem w gruncie według operatu szacunkowego wynosi:

 • lokal nr 1 - 58 119,00zł
 • lokal nr 2 - 37 949,50zł
 • lokal nr 3 - 22 793,34zł
 • lokal nr 4 - 64 495,29zł
 • lokal nr 5 - 69 644,26zł.

Ponieważ zbycie w/w lokali nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, proponuję cenę zbycia ustalić na poziomie ich wartości.
Najemcy zostaną obciążeni kosztami przygotowania lokali do sprzedaży, co zostanie uwzględnione w protokóle z rokowań, na powyższe koszty składają się: koszty podziału geodezyjnego w wysokości 850 zł i wyceny szacunkowej w wysokości 2000,00 zł

data opublikowania: 2006-06-05 15:23:09
data ostatniej aktualizacji: 2006-06-05 15:23:09

Strona odwiedzona 862 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.