Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

162 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 776/2006 z dnia 2006-05-29

w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055), art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się cenę wywoławczą lokalu użytkowego w przetargu ustnym nieograniczonym w wysokości 135 000 zł.

§ 2

Traci moc uchwała nr 696/2006 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu - Józef Ruciński
Członek Zarządu - Adam Nycz
Członek Zarządu - Danuta Bus
Członek Zarządu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Samodzielny lokal użytkowy oznaczony jako U2 nie posiadający urządzonej księgi wieczystej, znajdujący się w budynku usytuowanym na działce 167/16, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino, przy ul. Niepodległości 28, został przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu. Konieczne jest zatem określenie wysokości ceny wywoławczej, a także uchylenie uchwały określającej wysokość ceny przedmiotowej nieruchomości lokalowej w drodze bezprzetargowej. Stosownie do art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, cenę wywoławczą nieruchomości w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości. Wartość lokalu według operatu szacunkowego sporządzonego w grudniu 2005r. przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 130 400 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę, proponuję ustalić cenę wywoławczą lokalu użytkowego w wysokości 135 000 zł, tj. powiększoną o koszty jego przygotowania do sprzedaży, w zaokrągleniu do pełnych setek złotych (koszty przygotowania obejmują m.in.: wycenę, podział, zamieszczenie ogłoszenia w prasie, sporządzenie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej do zawarcia aktu notarialnego - odpis z kw, wypis i wyrys z rejestru gruntów).

data opublikowania: 2006-06-05 15:26:26
data ostatniej aktualizacji: 2006-06-05 15:26:26

Strona odwiedzona 883 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.