Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

162 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 781/2006 z dnia 2006-05-29

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2006

Na podstawie art. 188 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, zmiany Dz.U. z 2005 Nr 169, poz.1420) oraz § 20 Uchwały Nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 10.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 10.000 zł
   • rozdział 80195 - Pozostała działalność - 10.000 zł

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 10.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 10.000 zł
   • rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - - 10.000 zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z pismem Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie, dotyczącym zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych polegającą na przeniesieniu wydatków między rozdziałami 80195 - Pozostała działalność a 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 10.000 zł

data opublikowania: 2006-06-05 15:44:00
data ostatniej aktualizacji: 2006-06-05 15:44:00

Strona odwiedzona 777 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.