Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

166 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 792/2006 z dnia 2006-06-27

w sprawie określenia zadań z zakresu pomocy społecznej, które będę zlecane organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) oraz § 3 uchwały Nr XIX/235/04 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10.11.2004r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty uprawnione, Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Określa się zakres zadań, które w 2007r. będą zlecane organizacjom pozarządowym i podmiotom uprawnionym w drodze otwartego konkursu ofert:

 1. Prowadzenie domów pomocy społecznej w Dębcach, Nowym Czarnowie i w Trzcińsku Zdroju,
 2. prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wielofunkcyjnych w Chojnie i w Trzcińsku Zdroju.
§ 2

Ustala się procedurę przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE
 • Pomiędzy administracją samorządową z jednej strony, a wymienionymi w ustawie o pomocy społecznej podmiotami z drugiej strony mogą być realizowane umowy, w drodze, których zadania z zakresu pomocy społecznej realizować będą te podmioty.
 • Przekazanie części zadań z zakresu pomocy społecznej podmiotom wskazanym w ustawie jest opłacalne dla wszystkich stron.
 • Samorząd angażuje mniej środków, świadczenia są dobrze realizowane, podmioty zwiększają swoja wiarygodność natomiast podopieczni otrzymują fachową i profesjonalną pomoc.
 • Na spotkaniu w dniu 16 maja 2006r. Fundacja,,Na Rzecz Osób Potrzebujących" z Gorzowa Wlkp. wystąpiła z propozycją prowadzenia domów pomocy społecznej i domów dziecka.
 • zgodnie z zapisem art. 27 ust. 1 w/w ustawy podmioty uprawnione mogą z własnej inicjatywy wystąpić z oferta realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej.
 • organ w terminie nieprzekraczającym 2 miesięcy:
  1. rozpatruje celowość zlecenia określonego zadania podmiotom uprawnionym, biorąc pod uwagę stopień, w jakim oferta odpowiada priorytetom zadań z zakresu pomocy społecznej, daje gwarancję realizacji zadań zgodnie z obowiązującymi standardami, środki dostępne na realizację określonego zadania i korzyści wynikające z realizacji zadania przez te podmioty,
  2. podejmuje decyzję, a w przypadku celowości realizacji określonego zadania z zakresu pomocy społecznej przez podmioty uprawnione informuje składającego ofertę o przybliżonym terminie wszczęcia konkursu ofert.
 • Zarząd Powiatu określa zakres zadań na dany rok budżetowy, które zlecane będą w danym roku podmiotom uprawnionym.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-07-03 14:29:37
data ostatniej aktualizacji: 2006-07-03 14:29:37

Strona odwiedzona 838 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.