Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

167 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 794/2006 z dnia 2006-06-29

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319) oraz Uchwały Nr XXXVII/480/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr XXXVII/480/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.

§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Ustalenie według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wykonawców zmian w budżecie dokonanych Uchwałą Nr XXXVII/480/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano:

 1. Na wniosek dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w związku z podpisaną umową nr 2/OI/0-16/2006 z dnia 08 maja 2006 na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu zorganizowania i prowadzenia ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych działającego w ramach programu pn. "Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych" w łącznej kwocie 89.206,25 zł. Projekt przewidziany jest do realizacji na lata 2006 - 2007, a w roku budżetowym 2006 przeznacza się na sfinansowanie projektu kwotę 47.526 zł, którego realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie,
 2. Na wniosek dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o zmianę w planie wydatków budżetowych w wysokości 13.477 zł jako wkład własny do projektu zorganizowania i prowadzenia ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych działającego w ramach programu pn. "Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych" współfinansowanego ze środków PFRON (remont pomieszczeń oraz zakup mebli).
 3. Na wniosek dyrektora Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju o zwiększenie planu finansowego jednostki o kwotę 5.199 zł w związku z wypracowaniem przez jednostkę ponadplanowych dochodów, zwiększając jednocześnie plan wydatków bieżących o kwotę 5.199 zł,
 4. Na wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o zwiększenie planu finansowego jednostki o kwotę 6.573 zł w związku z wypracowaniem przez jednostkę ponadplanowych dochodów, zwiększając jednocześnie plan wydatków bieżących o kwotę 6.573 zł,
 5. Na wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie o zwiększenie planu finansowego jednostki o kwotę 15.000 zł w związku z wypracowaniem przez jednostkę ponadplanowych dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów, zwiększając jednocześnie plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł,
 6. Na wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dębcach o zwiększenie planu finansowego jednostki o kwotę 100.950 zł w związku z wypracowaniem przez jednostkę ponadplanowych dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców, których pobyt finansowany jest przez gminę z której pensjonariusz pochodzi, zwiększając jednocześnie plan wydatków o kwotę 100.950 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzenia dodatkowo zatrudnionych pracowników w dziale opiekuńczo-terapeutycznym,
 7. Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o zmianę planu dochodów (zwiększenie o kwotę 7.993 zł w związku z wypracowaniem przez jednostkę ponadplanowych dochodów oraz zmniejszenie o kwotę 280 zł w związku z brakiem możliwości wypracowania dochodów z tytułu odsetek), zwiększając jednocześnie plan wydatków bieżących jednostki o kwotę 4.795 zł. Pozostała kwota w wysokości 2.918 zł zwiększa plan wydatków Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 8. Na wniosek dyrektora Domu Dziecka w Binowie o zmianę w planie dochodów jednostki polegająca na zmniejszeniu planu o kwotę 1.200 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, a zwiększeniu planu o kwotę 1.200 zł z tytułu otrzymanych darowizn,
 9. Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o zwiększenie planu finansowego jednostki o kwotę 25.000 zł w związku z wypracowaniem przez jednostkę ponadplanowych dochodów tytułu usług, zwiększając jednocześnie plan wydatków bieżących o kwotę 25.000 zł,
 10. Na wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o zwiększenie planu finansowego jednostki o kwotę 55.000 zł w związku z wypracowaniem przez jednostkę ponadplanowych dochodów z tytułu najmu oraz odpłatności za pobyt mieszkańców, zwiększając jednocześnie plan wydatków bieżących o kwotę 55.000 zł,
 11. Na wniosek dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o zwiększenie planu dochodów jednostki o kwotę 14.595 zł w związku z wypracowaniem przez jednostkę ponadplanowych dochodów z tytułu najmu oraz z tytułu środków otrzymanych z PFORN za wykonywanie przez powiat zadań PFRON.
 12. Na wniosek dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o zmianę w planie dochodów z tytułu dotacji przekazywanych przez powiaty na podstawie porozumień. Zwiększeniu ulega plan dotacji na finansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 1.636 zł, a zmniejszeniu ulega plan dotacji na finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych z innych powiatów przebywających na terenie Powiatu Gryfińskiego o w kwotę 16.231 zł,

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-06-28 08:53:40
data ostatniej aktualizacji: 2007-06-28 08:53:40

Strona odwiedzona 623 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.