Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

167 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 796/2006 z dnia 2006-06-29

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319) oraz Uchwały Nr XXXVII/482/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr XXXVII/482/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006

§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Ustalenie według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wykonawców zmian w budżecie dokonanych Uchwałą Nr XXXVII/482//2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w związku:

 1. Z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów (pismo z dnia 14.03.2006 r. znak: ST4-4820/163/2006) o ostatecznych wysokościach subwencji ogólnej, z której wynika iż dla Powiatu Gryfińskiego część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła w stosunku do planowanej o kwotę 65.395 zł. W związku z ostatecznym rozliczeniem części oświatowej subwencji ogólnej Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawił projekt zmian w planach finansowych szkół i placówek prowadzonych przez powiat gryfiński, których wydatki finansowane są subwencją (częścią oświatową).
 2. Na rachunek bieżący Powiat Gryfiński w dniu 06.06.2006 r. wpłynęła kwota w wysokości 35.581,61 zł przekazana przez Krajową Agencję Programu Leonardo Da Vinci, tytułem: zaliczka środki z programu Leonardo Da Vinci. Środki stanową równowartość 9.108,31 euro (kurs z tabel kursowych Banku PKO BP SA - 3.9065 zł). W roku 2005 Powiatowy Urząd Pracy filia w Chojnie zakończył realizację projektu "Apetyt na Europę" w ramach Programu Leonardo da Vinci, na którego realizację środki zostały założone ze środków własnych powiatu. Do końca roku 2005 Krajowa Agencja Programu zwróciła część środków jako refundacja za poniesione wydatki. Pozostała kwota miała zostać przekazana po zatwierdzeniu raportu końcowego przez Agencję. Kwota 35.358,61 zł stanowiąca 9.108,31 euro jest ostatnią transzą kończącą projekt. Program Leonardo Da Vinci pn. "Apetyt na Europę" był realizowany dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfińskiego.
 3. Z ostatecznym ustaleniem ogólnej kwoty dotacji na rok 2006 dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (zgodnie z uchwałą Nr 699/2006 Zarządu Powiatu w Gryfinie dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2006). W roku 2006 ostateczna kwota dotacji w wysokości 484.608 zł została ustalona dla 608 uczniów miesięcznie. Natomiast na podstawie składanych informacji miesięcznych o liczbie uczniów - do dnia 31 sierpnia wypłacone zostaną dotacje średniomiesięcznie na 513 uczniów, ponieważ w trakcie roku szkolnego uczniowie szkół niepublicznych zrezygnowali z nauki - kwota dotacji może zostać zmniejszona w chwili obecnej dodatkowo o kwotę 46.000 zł. W związku z powyższym plan wydatków z przeznaczeniem na dotację dla szkół niepublicznych uległ zmniejszeniu o kwotę 300.686 zł
 4. Z przeznaczeniem kwoty w wysokości 150.000 zł z rezerwy budżetowej powiatu na zwiększenie planu wydatków budżetowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach w związku z trudną sytuacją tej jednostki.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-06-28 09:03:18
data ostatniej aktualizacji: 2007-06-28 09:03:18

Strona odwiedzona 629 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.