Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

168 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 798/2006 z dnia 2006-07-03

w sprawie wyrażenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 167/15 o powierzchni 0,2529 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 3 miasta Gryfino, przy ulicy Niepodległości 28, zabudowanej budynkiem przychodni.

Na podstawie § 2 pkt 3 załącznika do uchwały Nr XXVI/333/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 17 sierpnia 2005r. w sprawie trybu i zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Gryfiński pełni funkcje organu założycielskiego przy zbyciu, wydzierżawianiu i wynajęciu majątku trwałego będącego majątkiem własnym zakładów (otrzymanym i zakupionym), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie zgodę na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 167/15 o powierzchni 0,2529 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 3 miasta Gryfino, przy ulicy Niepodległości 28, zabudowanej budynkiem przychodni.

§ 2
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie.


Przewodnicząca Zarządu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu - Józef Ruciński
Członek Zarządu - Adam Nycz
Członek Zarządu - Danuta Bus
Członek Zarządu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Sposób gospodarowania mieniem SPSZOZ Szpitala Powiatowego określają zapisy załącznika do uchwały Nr XXVI/333/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 17 sierpnia 2005r. w sprawie trybu i zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Gryfiński pełni funkcje organu założycielskiego przy zbyciu, wydzierżawianiu i wynajęciu majątku trwałego będącego majątkiem własnym zakładów (otrzymanym i zakupionym).

Dyrektor Szpitala zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 167/15 o powierzchni 0,2529 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 3 miasta Gryfino, przy ulicy Niepodległości 28, zabudowanej budynkiem przychodni.

Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Koordynatora Ochrony Zdrowia, który wskazał, że celem sprzedaży nieruchomości jest realizacja świadczeń medycznych w zakresie specjalistycznej opieki ambulatoryjnej.

Pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie wyraziła także Rada Społeczna Szpitala, podejmując w dniu 21 czerwca 2006r. uchwałę Nr XXIII/28/06 w sprawie zaopiniowania zbycia środka trwałego.

Stosownie do zapisu § 2 pkt 3 cytowanego wyżej załącznika do uchwały Nr XXVI/333/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 17 sierpnia 2005r. w sprawie trybu i zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Gryfiński pełni funkcje organu założycielskiego przy zbyciu, wydzierżawianiu i wynajęciu majątku trwałego będącego majątkiem własnym zakładów (otrzymanym i zakupionym), zgody Zarządu Powiatu w Gryfinie wymaga wydzierżawienie, wynajęcie lub inne odpłatne rozporządzenie nieruchomościami lub ich częściami.

Mając powyższe na uwadze, przyjęcie projektu uchwały w powyższej sprawie jest uzasadnione.

data opublikowania: 2006-07-05 13:13:00
data ostatniej aktualizacji: 2006-07-05 13:13:00

Strona odwiedzona 921 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.