Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

168 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 801/2006 z dnia 2006-07-03

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2006

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 9.057 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych:
   • dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 9.057 zł
   • rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 9.057 zł
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 9.057 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych:
   • dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa - 9.057 zł
   • rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 9.057 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 225/2006 z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2006, które przyznaje Powiatowi dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w kwocie 9.057 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu utraty prawa własności nieruchomości zajętych pod budowę drogi krajowej Nr 26, z tego dla:
- Państwa Małgorzaty i Krzysztofa Czyżewskich (należność główna 6.720 zł) za działki: nr 571/2 o powierzchni 0,01 ha oraz nr 575/2 o powierzchni 0,02 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Barnkowo, gmina Chojna,
- Pani Renaty Walczak (należność główna 2.228 zł), za działkę nr 293/6 o powierzchni 0,0041 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Krajnik Dolny, gmina Chojna.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-07-05 13:14:54
data ostatniej aktualizacji: 2006-07-05 13:14:54

Strona odwiedzona 879 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.