Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

170 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 803/2006 z dnia 2006-07-06

w sprawie powierzenia wykonania zadania - zorganizowanie i prowadzenie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Chojnie oraz upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Pani Urszuli Kwietniewskiej-Łacny do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem działalności inwestycyjnej i bieżącej powiatu

Na podstawie art.33 i art.48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153. poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568) w związku z art. 193 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Powierza się Pani Urszuli Kwietniewskiej-Łacny Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie zorganizowanie i prowadzenie przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Chojnie przy ul. Dworcowej 1 zgodnie z zapisami umowy nr 2/OI/0-16/2006 o dofinansowanie zorganizowania i prowadzenia ośrodka informacji w ramach programu "Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych" zawartej w dniu 8 maja 2006r. w Szczecinie pomiędzy: Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie a Zarządem Powiatu Gryfińskiego.

§ 2

Upoważnia się Panią Urszulę Kwietniewską-Łacny do składania w imieniu Powiatu Gryfińskiego oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją umowy, o której mowa w §1 tj. prowadzeniem działalności inwestycyjnej i bieżącej organizowanego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Chojnie przy ul. Dworcowej 1.

§ 3

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Pani Urszula Kwietniewska-Łacny może w celu realizacji zadań dotyczących zorganizowania i działalności Ośrodka, o którym mowa w § 1, zaciągać zobowiązania pieniężne do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki.

§ 4

Środki trwałe i wyposażenie Ośrodka nabyte w ramach realizacji umowy, o której mowa w § 1 ujęte będą w ewidencji realizatora w/w umowy - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 5

Upoważnienie, o którym mowa w § 2, udziela się na czas określony, tj. do dnia 31 grudnia 2007r. Wygasa ono z datą cofnięcia upoważnienia albo ustania stosunku pracy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 marca 2006 r.

Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Niniejsze powierzenie zadania - zorganizowanie i prowadzenie przy PCPR Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych oraz upoważnienie ma na celu umożliwienie Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Pani Urszuli Kwietniewskiej-Łacny składanie oświadczeń woli związanych między innymi z przeprowadzeniem prac remontowych pomieszczeń, wyposażeniem miejsc pracy w meble i sprzęt komputerowy dla pracowników niepełnosprawnych jak również z prowadzeniem bieżącej działalności: między innymi zatrudnianiem pracowników oraz bieżącym prowadzeniem Ośrodka.

data opublikowania: 2006-07-14 08:14:19
data ostatniej aktualizacji: 2006-07-14 08:14:19

Strona odwiedzona 871 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.