Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

170 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 805/2006 z dnia 2006-07-06

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113. poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) z związku z uchwałą Nr XXXVI/447/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2006r., art. 35a ust. 1 pkt.7e i art. 36 ust.1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. Nr 123, poz. 776, Nr 160, poz. 1082, z 1998r. Nr 99, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019, Nr 162, poz. 1118 i poz. 1126, z 1999r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101, Nr 111, poz. 1280, z 2000r. Nr 48, poz. 550, Nr 119, poz.1249, z 2001r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444, Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683, Nr 241, poz. 2074, z 2003r. Nr 7 poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217, Nr 228, poz. 2262, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 240, poz. 2407, z 2005r. Nr 44, poz. 422, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366, Nr 167, poz. 1398) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 stycznia 1999r. w sprawie zlecania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym oraz jednostkom samorządu terytorialnego zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej(Dz. U. z 1999r. Nr 7, poz. 58) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2006r. przez organizacje pozarządowe zadania z zakresu rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży.
 2. Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE
 1. Dnia 26 kwietnia 2006r. Rada Powiatu podjęła uchwałę Nr XXXVI/447/2006 w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków PFRON oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2006r. W § 3 w/w uchwały Rada Powiatu przyjęła do realizacji zadania z zakresu rehabilitacji dzieci i młodzieży, które będą finansowane w 2006r. W § 3 ust. 2 określono, że zadania te przeznacza się do realizacji przez organizacje pozarządowe w drodze konkursu otwartego.
 2. Zgodnie z § xx w/w uchwały Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-07-14 08:24:51
data ostatniej aktualizacji: 2006-07-14 08:24:51

Strona odwiedzona 864 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.