Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

170 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 806/2006 z dnia 2006-07-06

w sprawie udzielenia Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i jego Zastępcy pełnomocnictwa do przeprowadzenia rokowań dotyczących ustalenia odszkodowania za nieruchomość drogową przejętą z mocy prawa na mienie Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art 268 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, zm: Dz. U. z 2001r. Nr 49, poz. 509; Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; Dz. U. z 2003r. Nr 130, poz. 1188; Dz. U. z 2004r. Nr 162, poz. 1692; Dz. U. z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Udziela się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Gryfinie pełnomocnictwa do przeprowadzenia rokowań dotyczących ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem działki 509/1 o pow. 0,0541 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Czepino, gmina Gryfino, przejętą z mocy prawa na własność Powiatu Gryfińskiego, pod poszerzenie drogi powiatowej.
 2. Załącznikiem do niniejszej uchwały są pełnomocnictwa Zarządu Powiatu w Gryfinie.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu - Józef Ruciński
Członek Zarządu - Adam Nycz
Członek Zarządu - Danuta Bus
Członek Zarządu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Nieruchomość oznaczona numerem działki 509/1 o pow. 0,0541 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Czepino, gmina Gryfino, przeszła z mocy prawa na własność Powiatu Gryfińskiego, jako nieruchomość wydzielona pod poszerzenie drogi powiatowej.
Zgodnie z art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami za wyżej wymienioną działkę przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem a właściwym organem. W ramach odszkodowania może być przyznana odpowiednia nieruchomość zamienna. Nieruchomość zamienną wskazuje się z zasobu nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego na rzecz, której przechodzą nieruchomości wydzielone pod poszerzenie dróg.
Dotychczasowi współwłaściciele działki nr 509/1 wystąpili o przyznanie w ramach odszkodowania nieruchomości zamiennych. Uchwałą Nr XXI/273/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2004r. przedmiotowe nieruchomości, wskazane z powiatowego zasobu nieruchomości, zostały przyznane w zamian za przejętą nieruchomość na rzecz jej dotychczasowych współwłaścicieli. Nieruchomości zamienne oznaczone numerami działek 200/2 oraz 200/3 o łącznej powierzchni 10 m2, zostały wydzielone z działki oznaczonej numerem 200, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
Kolejnym etapem w powyższej sprawie jest przeprowadzenie rokowań dotyczących ustalenia odszkodowania za przejętą nieruchomość. Rokowania prowadzone są pomiędzy właściwym organem jednostki samorządu terytorialnego na rzecz, której nastąpiło przejęcie nieruchomości a jej właścicielem.
Stosownie do art. 268 a Kodeksu postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej może w formie pisemnej upoważniać pracowników kierowanej jednostki organizacyjnej do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.
W związku z powyższym, biorąc pod uwagę fakt, iż przedmiotowa sprawa dotyczy powiatowego zasobu nieruchomości, zasadne jest udzielenie Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i jego Zastępcy pełnomocnictwa do przeprowadzenia rokowań w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość drogową przejętą z mocy prawa na mienie Powiatu Gryfińskiego.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-07-14 08:24:51
data ostatniej aktualizacji: 2006-07-14 08:24:51

Strona odwiedzona 900 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.