Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

170 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 807/2006 z dnia 2006-07-06

zmieniająca uchwałę Nr 700/2006 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2006

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz 1271,Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, , Dz.U. z 2003 r Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055) oraz art. 188 ust.2 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, zmiany: Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz.1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319) oraz § 20 ust. 2 Uchwały Nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 700/2006 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2006, wprowadza się następującą zmianę:

 1. W § 1 dotychczasową treść ustala się jako ust.1 i dodaje się ust.2 o następującej treści:
  "2. Zmiany określone w ust.1 nie mogą powodować zwiększenia bądź zmniejszenia planowanej kwoty dotacji celowej, kwoty środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na realizację projektów (część unijna) oraz kwoty środków stanowiących udział własny w realizacji projektów, stanowiących poszczególne źródła finansowania planowanych wydatków ".
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu, kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Zmiana wprowadzona niniejszą uchwała dotyczy dodania zapisu ograniczającego dokonywanie przeniesień w planach wydatków jednostek organizacyjnych w taki sposób, aby dokonane przeniesienia nie zmieniły wysokości ogólnej kwoty jaka została zaplanowana jako źródło finansowania tych wydatków.

data opublikowania: 2006-07-14 08:29:22
data ostatniej aktualizacji: 2006-07-14 08:29:22

Strona odwiedzona 857 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.