Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

170 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 808/2006 z dnia 2006-07-06

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2006

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 441.200 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 441.200 zł
   • rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 441.200 zł
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 441.200 zł
  • tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 441.200 zł
   • rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 441.200 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się w związku z:

 1. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 279/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2006, które przyznaje Powiatowi dotację celową na realizację zadań własnych w kwocie 441.200 zł (z rezerwy celowej budżetu państwa cz.83, poz.45) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, z przeznaczeniem ma wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - zgodnie z uchwałą Nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008,
 2. Zwiększeniem planów finansowych szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfińskiego (zgodnie pismem znak: 3052/16/06 Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego) z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-07-14 08:29:22
data ostatniej aktualizacji: 2006-07-14 08:29:22

Strona odwiedzona 840 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.