Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

173 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 813/2006 z dnia 2006-07-19

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319) oraz Uchwały Nr XXXVIII/497/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr XXXVIII/497/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006

§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Ustalenie według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wykonawców zmian w budżecie dokonanych Uchwałą Nr XXXVIII/497/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.
Uchwała dotyczyła zwiększenia planu wydatków budżetowych Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie o kwotę 418.508 zł w związku z koniecznością uregulowania zobowiązania wobec Gminy Chojna - kary administracyjnej w wysokości 578.384,04 zł za usunięcie bez wymaganego prawem zezwolenia drzewa - lipy rosnącego w pasie drogi powiatowej, usytuowanej na nieruchomości oznaczonej działką nr 152, obręb 4 m. Chojna, przy ul. Słowiańskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa - Powiat Gryfiński, pozostającej w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie.
W dniu 22.06.2006 Urząd Skarbowy wystawił zawiadomienie do banku PKO BP o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność z rachunku bankowego u dłużnika zajętej wierzytelności będącej bankiem, z którego wynika kwota do przekazania z rachunku bankowego w wysokości 618.086,50 zł na którą składają się:

 • kwota należności głównej: 578.384 zł
 • kwota kosztów egzekucyjnych: 34.996,20 zł
 • kwota odsetek za zwłokę: 4.706,30 zł (stan na dzień 22.06.2006 zł).

Pozostała kwota na uregulowanie zobowiązania zabezpieczona jest w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-07-21 14:34:01
data ostatniej aktualizacji: 2006-07-21 14:34:01

Strona odwiedzona 846 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.