Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

174 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 816/2006 z dnia 2006-07-25

w sprawie powołania likwidatora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie

Na podstawie 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1542 ze zm.), § 7 Uchwały nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu Gryfińskiego z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji SPZZOZ w Gryfinie, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się z dniem 05 sierpnia 2006 roku Andrzeja Bandurowskiego na stanowisko likwidatora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie, który przejmie kompetencje dotychczasowych organów likwidowanego podmiotu.

§ 2

Do zadań likwidatora należy, w szczególności:

 1. przeprowadzenie inwentaryzacji majątku Zespołu,
 2. określenie wartości rynkowej mienia ruchomego,
 3. sporządzenie bilansu na dzień otwarcia i dzień zakończenia likwidacji,
 4. uregulowanie stosunków pracy z pracownikami Zespołu, w tym obliczenie kapitału początkowego dla wszystkich pracowników likwidowanej jednostki,
 5. zawieranie porozumień i umów z wierzycielami w zakresie wynikającym z dotychczasowych upoważnień organów Powiatu dotyczących spłaty zobowiązań,
 6. podejmowanie działań i wykonywanie czynności związanych z zaspokojeniem wierzycieli Zespołu oraz z windykacją należności,
 7. sporządzanie comiesięcznych sprawozdań z przebiegu procesu likwidacji oraz czynności wynikających z przepisów o rachunkowości,
 8. dokonanie archiwizacji dokumentacji.
§ 3
 1. Wynagrodzenie likwidatora Zespołu z tytułu pełnionej funkcji ustala się miesięcznie na kwotę 4300,00 zł (brutto).
 2. Uchwała stanowi podstawę do zawarcia umowy o pracę z Andrzejem Bandurowskim na okres od 05.08.2006 r. do 04.08.2011 r. (tj. w okresie likwidacji SP ZZOZ w Gryfinie).
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

W dniu 12 kwietnia 2006 r. roku Rada Powiatu w Gryfinie podjęła decyzję o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest powołanie likwidatora Zespołu w miejsce odwołanego Dyrektora likwidowanego Zespołu.

data opublikowania: 2006-08-10 12:03:02
data ostatniej aktualizacji: 2006-08-10 12:03:02

Strona odwiedzona 837 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.