Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

176 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 819/2006 z dnia 2006-08-09

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej przeznaczonych do realizacji w 2007 r. w drodze zlecenia organizacjom pozarządowym, podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej - zwanym dalej "podmiotami uprawnionymi".

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm. Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 270, z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz.1462, Nr 179, poz. 1486 i 1487), Uchwały Nr XIX/235/04 Rady Powiatu w Gryfinie dnia 10 listopada 2004r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu powiatu dotacji na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty uprawnione, oraz Uchwały Nr 792/2006 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zadań z zakresu pomocy społecznej, które będą zlecane organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w drodze zlecenia zadań własnych Powiatu Gryfińskiego z zakresu pomocy społecznej, przeznaczonych do realizacji w 2007 r. przez podmioty uprawnione.
 2. Ogłoszenie stanowi załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE
 1. Rada Powiatu w Gryfinie dnia 10 listopada 2006r. podjęła uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej podmiotom uprawnionym,
 2. Organy administracji samorządowej mogą zlecać realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na dofinansowanie realizacji zleconego zadania:
  1. Organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej,
  2. Osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.
 3. Zlecanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej odbywa się po uprzednim przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert,
 4. Organ planujący zlecanie realizacji zadań podmiotom uprawnionym ogłasza otwarty konkurs ofert z terminem składania ofert nie krótszym niż 30 dni,
 5. Ogłoszenie podlega zamieszczeniu w odpowiednim źródle, jest nim Biuletyn Informacji Publicznej, a ponadto dziennik ogólnopolski lub lokalny oraz tablica ogłoszeń organu administracji publicznej.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-08-14 15:02:28
data ostatniej aktualizacji: 2006-08-14 15:02:28

Strona odwiedzona 915 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.