Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

177 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 821/2006 z dnia 2006-08-16

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyjezierza obejmującego obszar w rejonie miejscowości Przyjezierze w gminie Moryń nad jeziorem Morzycko

Na podstawie art. 17 pkt. 7 lit. a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087/Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu uzgadnia projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyjezierza obejmującego obszar w rejonie miejscowości Przyjezierze w gminie Moryń nad jeziorem Morzycko, pod warunkiem uzupełnienia projektu na podstawie poniższych uwag:

 1. Należy uzupełnić § 4 o dopisanie i wyjaśnienie terminu "strefa ekspozycji jeziora";
 2. W § 5 należy jednoznacznie określić czy wyznacza się przestrzeń publiczną;
 3. W § 7 pkt 1 i 3 zamiast słów "strefa ochronna Cedyńskiego Parku Krajobrazowego" należy wpisać słowa "otulina Cedyńskiego Parku Krajobrazowego";
 4. W § 14 pkt 1 należy dopisać słowa "przy czym ich eksploatacja nie może spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska";
 5. W § 14 pkt 2 proponuje się dopisać na końcu zdania słowa "i innych";
 6. W § 16 pkt 4 proponuje się dopisać na końcu zdania słowa "zgodnie z przepisami odrębnymi;
 7. Należy jednoznacznie określić w § 16 czy do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych ujęć wód;
 8. W § 17 ust.3 zamiast słów "nie zanieczyszczonych wód opadowych do gruntu" należy wpisać słowa "wód opadowych z dachów i powierzchni utwardzonych do ziemi";
 9. W § 17 ust.4 zamiast słów "pod warunkiem, że stopień oczyszczenia ścieków oraz miąższość warstwy gruntu nad zwierciadłem wód podziemnych stanowi zabezpieczenie tych wód przed zanieczyszczeniem" należy wpisać słowa " na podstawie przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska";
 10. W Dziale II, Rozdział 1 należy dopisać kolejny § o treści " z uwagi na znaczne nachylenie terenu należy wykonać badania geotechniczne przy posadowieniu budynków";
 11. W § 22, 23, 24(UT.04) ,24(UT.05) należy doprecyzować zapis o treści "teren do zagospodarowania na cele zgodne z kategorią terenów turystycznych i sportowych" dopisując ustalenia określone w § 21 ust.2;
 12. W części opisowej lub graficznej projektu planu należy określić w konkretny sposób lokalizację nieprzekraczalnej i obowiązującej linii zabudowy, podając ich lokalizację od granicy działki w metrach.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław Sakowski

data opublikowania: 2006-08-17 15:17:59
data ostatniej aktualizacji: 2006-08-17 15:17:59

Strona odwiedzona 885 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.