Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

179 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 825/2006 z dnia 2006-08-23

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2006

Na podstawie art. 188 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, zmiany Dz.U. z 2005 Nr 169, poz.1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 11.130 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych:
   • dział 710 - Działalność usługowa - 11.130 zł
   • rozdział 71015 - Nadzór budowlany - 11.130 zł
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 11.130 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych:
   • dział 710 - Działalność usługowa - 11.130 zł
   • rozdział 71015 - Nadzór budowlany - 11.130 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 386/2006 z dnia 11sierpnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2006, w którym zwiększono powiatowi dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (z rezerwy celowej budżetu państwa cz.83, poz. 72) w dziale 710 - Działalność usługowa, 71015 - Nadzór budowlany, w kwocie 11.130 zł z przeznaczeniem na wzmocnienie działalności kontrolnej i prewencyjnej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie w zakresie budowy i utrzymania obiektów budowlanych.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-08-28 09:11:55
data ostatniej aktualizacji: 2006-08-28 09:11:55

Strona odwiedzona 952 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.