Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

181 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 843/2006 z dnia 2006-09-06

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "STARE BRYNKI - CZEPINO" w rejonie miejscowości Stare Brynki w obrębach Daleszewo, Czepino i Stare Brynki, gmina Gryfino.

Na podstawie art. 17 pkt. 7 lit. a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087/Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu uzgadnia projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "STARE BRYNKI - CZEPINO" w rejonie miejscowości Stare Brynki w obrębach Daleszewo, Czepino i Stare Brynki, gmina Gryfino z następującymi uwagami:

 1. W rozdziale 2 "Ustalenia szczegółowe" w tabeli - kolumna 2 "zakres ustalenia" w ustępach dotyczących "Zasad obsługi inżynierskiej" w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych proponuje się wykreślić zapis: "wyposażonej w separator substancji ropopochodnych. Do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych:
  1. z dachów budynków - na tereny utwardzone w granicach działek budowlanych,
  2. z parkingów - do gruntu poprzez studzienki z wkładem zabezpieczającym przed przenikaniem substancji ropopochodnych" a w jego miejsce wpisać: "zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi".
 2. Należy jednoznacznie określić czy do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych ujęć wód.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław Sakowski

data opublikowania: 2006-09-07 15:00:31
data ostatniej aktualizacji: 2006-09-07 15:00:31

Strona odwiedzona 746 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.