Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

182 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 844/2006 z dnia 2006-09-11

w sprawie przyjęcia projektu porozumienia o współpracy w ramach polsko-niemieckiego projektu: Geopark "Kraina epoki lodowca na brzegach Odry" oraz w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu w Gryfinie do podpisania porozumienia.

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu w Gryfinie przyjmuje projekt porozumienia o współpracy w ramach polsko-niemieckiego projektu: Geopark "Kraina epoki lodowca na brzegach Odry".

§ 2

Projekt porozumienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Do podpisania porozumienia określonego w § 1 wyznacza się:

 1. Przewodniczącą Zarządu Powiatu w Gryfinie - Ewę De La Torre
 2. Członka Zarządu Powiatu w Gryfinie - Józefa Rucińskiego
§ 4

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Idea utworzenia Polsko-Niemieckiego Geoparku "Kraina epoki lodowca na brzegach Odry" na terenach powiatów Uckermark i Barnim oraz Powiatu Gryfińskiego zrodziła się na spotkaniach organizowanych zarówno przez stronę polską jak i niemiecką.

Geopark to przestrzeń skupiająca teren o podobnej budowie geologicznej oraz unikalnej roślinności i niezwykłych walorach przyrodniczych, z którą mogą obcować zwiedzający dzięki odpowiedniej infrastrukturze. Tego typu park, którego szlak łączy również zabytki architektury oraz inne atrakcje turystyczne, jest już w trakcie realizacji po stronie niemieckiej, a więc ideą tego projektu jest rozszerzenie tego obszaru na teren gmin powiatu gryfińskiego.

Celem takiej formy ochrony ma być promocja obszarów o szczególnych walorach geologicznych (utwory geomorfologiczne, osady, głazy narzutowe, sandry, itp.), uwrażliwienie ludzi na walory krajobrazowe oraz różnorodne formy rzeźby polodowcowej na naszym terenie i wykorzystanie roli Geoparku w rozwoju gospodarczym regionu. Z tego względu w powstawaniu tych form istotną rolę na rzecz idei zrównoważonego rozwoju, odgrywają zintegrowane działania władz i społeczności lokalnych.

Powstanie Geoparku może uatrakcyjnić pobyt turystów na terenie powiatu gryfińskiego i być atrakcyjną wizytówką regionu. Stwarza także nowe szanse rozwojowe dla powiatu i ich mieszkańców, np.: w zakresie powstawania nowych usług okołoturystycznych. Umożliwi również na terenie całego powiatu i za rzeką Odrą połączenie ścieżek turystycznych i tras rowerowych, kolejowych (szlaki drezynowe), rozwój bazy noclegowej, wzrost usług gastronomicznych a poprzez to zwiększenie zatrudnienia.

W oparciu o współpracę przygraniczną sąsiadujących ze sobą obszarów oraz w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A - można zrealizować ten projekt i doprowadzić do utworzenia polsko - niemieckiego Geoparku pod wspólną nazwą "Kraj epoki lodowca nad brzegiem Odry".

Realizacja tego projektu planowana jest w latach 2007-2013, a rozpocznie się od podpisania porozumienia w tej sprawie pomiędzy Powiatami Uckermark, Barnim, Gryfińskim oraz zainteresowanymi gminami.

Projekt porozumienia o współpracy został przygotowany przez stronę niemiecką i przedstawiony stronie polskiej do akceptacji.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-09-26 08:50:06
data ostatniej aktualizacji: 2006-09-26 08:50:06

Strona odwiedzona 913 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.