Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

183 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 845/2006 z dnia 2006-09-14

sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego w roku 2006

Na podstawie art.154 ust. 1 pkt 2 oraz art. 192 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, zmiany Dz.U. z 2005 Nr 169, poz.1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Blokuje się planowane wydatki budżetowe od 1 września 2006r. do dnia 31 grudnia 2006 r. w następujących jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego w wysokości 15% planu wydatków na IV kwartał 2006 r.:

 1. Starostwo Powiatowe
 2. Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach,
 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie,
 4. Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie,
 5. Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdrój.,
 6. Dom Pomocy Społecznej w Dębcach,
 7. Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie,
 8. Dom Dziecka w Trzcińsku Zdrój,
 9. Dom Dziecka w Binowie,
 10. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie,
 11. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnie,
 12. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie,
 13. Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie,
 14. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach,
 15. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1w Chojnie,
 16. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie,
 17. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie,
 18. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie

Wydatki wynikające z umów o pracę, zobowiązań publiczno-prawnych nie podlegają blokowaniu.

§ 2

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu w/w zobowiązani są do przedłożenia Zarządowi Powiatu planu finansowego jednostki - wydatków podlegających zablokowaniu w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej.

§ 3

O treści niniejszej uchwały zawiadamia się Radę Powiatu w Gryfinie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2006r.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Niniejszą uchwała ma na celu blokadę planowanych wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego w roku 2006 w związku z zaistniałym opóźnieniem realizacji zadań:

 • Wpływy z opłaty komunikacyjnej nie zostały zrealizowane na kwotę 493.512 zł za I półrocze w związku ze zmiana przepisów od marca br. opłat za wydanie kart pojazdów, co powoduje że w stosunku do planu dochodów do końca 2006 r. wpływy będą mniejsze o ok. 1.000.000 zł,
 • Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości nie zostały zrealizowane na kwotę 770.589 zł za I półrocze , oraz podjęta przez Radę Powiatu uchwała o nieodpłatnym przekazaniu na rzecz SPZOZ Szpital Powiatowy nieruchomości na kwotę 1.280.000 zł

data opublikowania: 2006-09-26 08:50:06
data ostatniej aktualizacji: 2006-09-26 08:50:06

Strona odwiedzona 840 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.