Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

186 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 851/2006 z dnia 2006-09-27

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2006

Na podstawie art. 188 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, zmiany Dz.U. z 2005 Nr 169, poz.1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 15.000 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych: dział 750 - Administracja publiczna - 15.000 zł
  rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - 15.000 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 15.000 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych: dział 750 - Administracja publiczna - 15.000 zł
  rozdział 75019-Rady powiatów - 15.000 zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 6 września 2006 r. dotyczącymi zabezpieczenia środków na zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych. W związku z powyższym dokonuje się zmian w dziale 750-Administarcja publiczna, zwiększając plan wydatków w rozdziale 75020 - Starostwa Powiatowe o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na ww. cel, jednoczenie zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75019 - Rady powiatów o kwotę 15.000 zł


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-09-29 09:55:02
data ostatniej aktualizacji: 2006-09-29 09:55:02

Strona odwiedzona 781 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.