Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

11 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 9/2003 z dnia 2003-02-12

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2003.

Na podstawie art. 128, ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) - Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
  1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 12.500 zł
   • z tytułu realizacji zadań zleconych, z tego:
    • dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 9.000 zł
    • rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 9.000 zł
   • z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
    • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 3.500 zł
    • rozdział 85495 - Pozostała działalność - 3.500 zł

  2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 7.132.400 zł
   • z tytułu realizacji zadań zleconych, z tego:
    • dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 7.056.000 zł
    • rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji - 7.056.000 zł
    • dział 853 - Opieka społeczna - 69.000 zł
    • rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 69.000 zł
   • z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
    • dział 801 - Oświata i wychowanie - 7.400 zł
    • rozdział 80195 Pozostała działalność - 7.400 zł

  1. Ogółem dochody zmniejsza się o kwotę 7.119.900 zł.

  1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 12.500 zł
   • z tytułu realizacji zadań zleconych, z tego:
    • dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 9.000 zł
    • rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 9.000 zł
   • z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
    • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 3.500 zł
    • rozdział 85495 - Pozostała działalność - 3.500 zł

  2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 7.132.400 zł
   • z tytułu realizacji zadań zleconych, z tego:
    • dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 7.056.000 zł
    • rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji - 7.056.000 zł
    • dział 853 - Opieka społeczna - 69.000 zł
    • rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 69.000 zł
   • z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
    • dział 801 - Oświata i wychowanie - 7.400 zł
    • rozdział 80195 Pozostała działalność - 7.400 zł

  1. II Ogółem wydatki zmniejsz się o kwotę 7.119.900 zł.
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 12/2003 z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2003 r., ustalone zostały dla Powiatu ostateczne kwoty dotacji celowych na rok bieżący finansowane dotacją na zadania własne, a także finansowane dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

 • zwiększono dotacje w działach:
  1. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 9.000 zł
  2. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 - Pozostała działalność - 3.500 zł (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów)
 • zmniejszono dotacje w działach:
  1. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji - 7.056.000 zł (Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie od dnia 1 stycznia 2003 r. podlega bezpośrednio pod Wojewodę Zachodniopomorskiego),
  2. 853 - Opieka społeczna, rozdział 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 69.000 zł (zasiłki dla Policji),
  3. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 - Pozostała działalność - 7.400 zł (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów)

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-10-06 11:48:01
data ostatniej aktualizacji: 2005-10-06 11:48:01

Strona odwiedzona 774 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.