Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

187 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 852/2006 z dnia 2006-10-03

w sprawie powołania Zespołu opiniującego oferty na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm. Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 270, z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz.1462, Nr 179, poz. 1486 i 1487), w związku z uchwałą Nr 819/2006 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.08.2006r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej przeznaczonych do realizacji w 2007 r. w drodze zlecenia organizacjom pozarządowym, podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej - zwanym dalej "podmiotami uprawnionymi", Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Powołuje się Zespół opiniujący oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej złożone przez podmioty uprawnione do udziału w otwartym konkursie ofert.
 2. Skład Zespołu:
  1. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie - Przewodnicząca Zespołu,
  2. Referent ds. Domów Pomocy Społecznej - Członek Zespołu,
  3. Referent ds. Domów Dziecka - Członek Zespołu,
  4. Przedstawiciel Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Członek Zespołu,
  5. Przedstawiciel Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu w Gryfinie - Członek Zespołu,
  6. Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie - Członek Zespołu,
  7. Księgowa PCPR w Gryfinie - Członek Zespołu.
§ 2
 1. Zespół pracuje zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Do zadań Zespołu w szczególności należy zaopiniowanie ofert w terminie 14 dni od dnia wpływu kompletnych ofert.
 3. Przekazanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu w Gryfinie.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie - Danuta BusUZASADNIENIE
 1. Zarząd Powiatu w Gryfinie w dniu 09 sierpnia 2006r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej przeznaczonych do realizacji w 2007 r….
 2. Organ ogłaszający otwarty konkurs ofert może powołać zespół opiniujący oferty w celu przedłożenia propozycji Zarządowi Powiatu co do wyboru oferty.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-10-06 09:31:00
data ostatniej aktualizacji: 2006-10-06 09:31:00

Strona odwiedzona 821 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.