Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

189 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 862/2006 z dnia 2006-10-17

w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055), art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Ustala się cenę wywoławczą nieruchomości oznaczonej numerem działki 25/5 o pow. 686 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Gryfino, przy ul. 9 Maja, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w przetargu ustnym nieograniczonym w wysokości 53 100 zł.
 2. Do powyższej ceny zostanie doliczony podatek VAT, który dla wyżej wymienionej nieruchomości wynosi 22%.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu - Józef Ruciński
Członek Zarządu - Adam Nycz
Członek Zarządu - Danuta BusUZASADNIENIE

Nieruchomość nie zabudowana, stanowiąca własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczona numerem działki 25/5 o pow. 686 m2, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr 49276, położona w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Gryfino, przy ul. 9 Maja, została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu. Konieczne jest, zatem określenie wysokości ceny wywoławczej przedmiotowej nieruchomości.

Stosownie do art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, cenę wywoławczą nieruchomości w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości. Wartość nieruchomości według operatu szacunkowego sporządzonego we wrześniu 2006r. przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 52 616 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę, proponuję ustalić cenę wywoławczą nieruchomości w wysokości 53 100 zł, tj. powiększoną o koszty jej przygotowania do sprzedaży, w zaokrągleniu do pełnych setek złotych (koszty przygotowania obejmują m.in.: wycenę, zamieszczenie ogłoszenia w prasie, sporządzenie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej do zawarcia aktu notarialnego - odpis z kw).

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów. Zwalnia się natomiast od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino utracił swoją ważność z dniem 1 stycznia 2004r. Zgodnie ze "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfino" działkę nr 25/5 określa się jako usługi z zielenią. Zgodnie z danymi ewidencji, działka 25/5 posiada użytek Bp - zurbanizowany teren niezabudowany i stanowi grunt budowlany.

W związku z powyższym, ustalona cena wywoławcza, powinna zostać powiększona o podatek VAT, który dla przedmiotowej nieruchomości wynosi 22%.

data opublikowania: 2006-10-20 09:58:05
data ostatniej aktualizacji: 2006-10-20 09:58:05

Strona odwiedzona 920 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.