Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

192 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 868/2006 z dnia 2006-10-31

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz.1381) oraz Uchwały Nr XL/ 530/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr XL/530/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006

§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Ustalenie według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wykonawców zmian w budżecie dokonanych Uchwałą Nr XL/530/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.

Uchwała dotyczyła:

 1. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dokonano zwiększenia planu dotacji dla DPS Moryń prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego o kwotę 1.299 zł w związku ze zwiększeniem się liczby mieszkańców, których pobyt finansowanych jest dotacją z budżetu państwa, jednocześnie zmniejszając plan wydatków DPS Dębce o kwotę 1.299 zł w związku ze zmniejszeniem się liczby mieszkańców, których pobyt finansowany jest dotacją z budżetu państwa,
 2. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dokonano zwiększenia planu wydatków na finansowanie ze środków własnych powiatu prac zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 2.059 zł, zmniejszając plan wydatków w dziale 852, rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze przeznaczonych na usamodzielnienia osób opuszczających placówki.
 3. Dokonano zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich, polegających na zmniejszeniu planu wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85395 - Pozostała działalność a zwiększeniu planu wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna, 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 4.600 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków Wydziału Komunikacji i Transportu na zakup druków komunikacyjnych. O kwotę 4.600 zł
 4. Zmiay w planie wydatków Starostwa Powiatowego na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich, polegających na zmniejszeniu planu wydatków w dziale 710 - Działalność usługowa, 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) a zwiększeniu planu wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna, 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 7.000 zł. Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością realizacji zapłaty odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o prace,
 5. Pismem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dotyczącym zwiększenia planów finansowych jednostek oświatowych (zgodnie z ustaleniami Zarządu Powiatu Gryfińskiego z dnia 4 października 2006 r.) z przeznaczeniem na nagrody Starosty Gryfińskiego dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek w kwocie 10.817 zł. Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 - Pozostała działalność, a zwiększeniu poszczególnych rozdziałów w jednostkach w ramach działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,
 6. pismem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dotyczącym zmniejszenia planu wydatków o kwotę 10.000 zł (zgodnie z ustaleniami Zarządu Powiatu Gryfińskiego z dnia 6 września 2006 r.) z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków Wydziału Komunikacji i Transportu na zakup druków komunikacyjnych. o kwotę 10.000 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-11-08 11:52:13
data ostatniej aktualizacji: 2006-11-08 11:52:13

Strona odwiedzona 879 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.