Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

10 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 8/2003 z dnia 2003-01-29

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2003

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz. 1592 tekst jednolity z 2001 r.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz pkt. 2 § 16 Uchwały Nr III/20/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2003 rok - Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży do dokonywania w toku wykonywania budżetu zmian w planach wydatków budżetowych, których są dysponentów, w trybie przenoszenia kwot wydatków między paragrafami tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej w pełnych złotych.
 2. Zmiany, o których mowa w ustępie 1 nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-4070), zmniejszenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) oraz zwiększenia lub zmniejszenia wydatków inwestycyjnych (§ 6050-6060) i paragrafów zaliczanych do grupy "dotacje i subwencje".
§ 2

Kierownicy jednostek organizacyjnych dokonujących przeniesień planowanych wydatków na podstawie uprawnienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 wprowadzając zmiany w planach finansowych informują niezwłocznie Zarząd Powiatu o dokonanych przeniesieniach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu, kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

data opublikowania: 2005-10-06 12:02:53
data ostatniej aktualizacji: 2005-10-06 12:02:53

Strona odwiedzona 705 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.