Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

193 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 872/2006 z dnia 2006-11-15

w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055), art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Ustala się cenę wywoławczą nieruchomości oznaczonej numerem działki 25/5 o pow. 686 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Gryfino, przy ul. 9 Maja, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w przetargu ustnym nieograniczonym w wysokości 49 300 zł.
 2. Do powyższej ceny zostanie doliczony podatek VAT, który dla wyżej wymienionej nieruchomości wynosi 22%.
§ 2

Traci moc uchwała nr 862/2006 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17 października 2006r. w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu - Józef Ruciński
Członek Zarządu - Adam Nycz
Członek Zarządu - Danuta Bus
Członek Zarządu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Nieruchomość nie zabudowana, oznaczona numerem działki 25/5 o pow. 686 m2, położona w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Gryfino, przy ul. 9 Maja, stanowi własność Powiatu Gryfińskiego.

Uchwałą nr XXXIX/511/2006 z dnia 11 października 2006r. Rada Powiatu w Gryfinie wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 25/5, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego. Na posiedzeniu w dniu 17 października 2006r. Zarząd Powiatu w Gryfinie podjął uchwałę w sprawie wyboru formy przetargu na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości oraz w sprawie ustalenia jej ceny wywoławczej.

Cena wywoławcza działki 25/5 została ustalona na podstawie operatu szacunkowego w wysokości 53 100,00 zł, tj. powiększoną o koszty jej przygotowania do sprzedaży, w zaokrągleniu do pełnych setek złotych. Do powyższej ceny zostanie doliczony podatek VAT, który dla przedmiotowej nieruchomości wynosi 22%.

Pismem z dnia 26 października 2006r. rzeczoznawca majątkowy, który sporządził wycenę szacunkową określającą wartość działki 25/5 w celu jej sprzedaży, poinformował, iż w powyższym operacie nie uwzględniono, ze przez działkę przebiega sieć kanalizacyjna i wodociągowa, które przy budowie nowego obiektu, wymagają przełożenia w inne miejsce, by były dostępne w przypadku awarii. W załączeniu przekazano aneks do operatu. Wartość wynikająca ze sporządzonego aneksu wynosi 48 891,00 zł.

W związku z powyższym, niezbędne jest dokonanie zmiany ustalonej ceny wywoławczej poprzez uchylenie podjętej przez Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwały i podjęcie nowej uchwały uwzględniającej aneks sporządzony do operatu szacunkowego, ustalając cenę wywoławczą w wysokości 49 300 zł, tj. powiększoną o koszty jej przygotowania do sprzedaży, w zaokrągleniu do pełnych setek złotych (koszty przygotowania obejmują m.in.: wycenę, zamieszczenie ogłoszenia w prasie, sporządzenie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej do zawarcia aktu notarialnego - odpis z kw).

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów. Zwalnia się natomiast od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino utracił swoją ważność z dniem 1 stycznia 2004r. Zgodnie ze "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfino" działkę nr 25/5 określa się jako usługi z zielenią. Zgodnie z danymi ewidencji, działka 25/5 posiada użytek Bp - zurbanizowany teren niezabudowany i stanowi grunt budowlany.

W związku z powyższym, ustalona cena wywoławcza, powinna zostać powiększona o podatek VAT, który dla przedmiotowej nieruchomości wynosi 22%.

data opublikowania: 2006-11-16 11:42:22
data ostatniej aktualizacji: 2006-11-16 11:42:22

Strona odwiedzona 920 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.