Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

194 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 884/2006 z dnia 2006-11-24

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2006

Na podstawie art. 188 ust 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Dz.U. 187, poz.1381) oraz § 20 uchwały Nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok. Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 310.000 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 852 - Opieka społeczna - 310.000 zł
rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 310.000 zł

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 372.964 zł z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 801 - Oświata i wychowanie - 62.964 zł rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 35.341 zł
rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 27.623 zł
dział 852 - Opieka społeczna - 310.000 zł
rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 310.000 zł

1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 62.964 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 801 - Oświata i wychowanie - 62.964 zł
rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 27.623 zł
rozdział 80123 - Licea profilowane - 35.341 zł

§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 520/2006 z dnia 30 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2006, w którym zwiększono powiatowi dotację celową z budżetu państwa ( z rezerwy celowej budżetu państwa cz.83, poz.12) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze:
  1. na realizację bieżących zadań własnych w kwocie 200.000 zł
  2. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych tj. dla Domu Dziecka w Binowie.
 2. Wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie o zmianę w planie wydatków budżetowych między rozdziałem 80123 - Licea profilowane (zmniejszenie) a rozdziałem 80120 - Licea ogólnokształcące (zwiększenie) na kwotę 35.341 zł
 3. wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach o zmiana w planie wydatków budżetowych miedzy rozdziałem 80123 - Licea ogólnokształcące (zmniejszenie) a rodziłem 80130 - Szkoły zawodowe (zwiększenie) o kwotę 27.623 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-11-30 14:32:24
data ostatniej aktualizacji: 2006-11-30 14:32:24

Strona odwiedzona 948 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.