Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

194 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 878/2006 z dnia 2006-11-24

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu w Gryfinie na rozprawie administracyjnej w postępowaniu w sprawie nabycia przez Skarb Państwa, za odszkodowaniem, własności nieruchomości przeznaczonych na pasy drogowe, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 268 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, zm: Dz. U. z 2001r. Nr 49, poz. 509; Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; Dz. U. z 2003r. Nr 130, poz. 1188; Dz. U. z 2004r. Nr 162, poz. 1692; Dz. U. z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Udziela się Pani Ewelinie Gorzelak, podinspektorowi w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Gryfinie pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu w Gryfinie na rozprawie administracyjnej w postępowaniu w sprawie nabycia przez Skarb Państwa, za odszkodowaniem, własności nieruchomości przeznaczonych na pasy drogowe, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego oraz oddania w trwały zarząd na rzecz GDDK i A Oddział w Szczecinie przedmiotowych nieruchomości
 2. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest pełnomocnictwo Zarządu Powiatu w Gryfinie.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Decyzją z dnia 2 czerwca 2005r., znak: RR.V.MK-5340/1/5/25/2004/2005 o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej, ustalona została lokalizacja dla odcinka drogi ekspresowej nr S - 3 węzeł "Klucz" - Parnica - węzeł "Gorzów Północ" na odcinku przebiegającym przez teren Województwa Zachodniopomorskiego. Decyzja stała się ostateczna z dniem 14 lipca 2005r.

Wnioskiem z dnia 3 listopada 2006r. Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie wystąpił do Wojewody Zachodniopomorskiego o stwierdzenie nabycia na rzecz Skarbu Państwa, za odszkodowaniem, własności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonych na pasy drogowe.

Zawiadomieniem z dnia 9 listopada 2006r. Wojewoda Zachodniopomorski zawiadomił o wszczęciu na wniosek Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie, postępowania w sprawie nabycia przez Skarb Państwa, za odszkodowaniem, własności nieruchomości przeznaczonych na pasy drogowe, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego oraz oddania w trwały zarząd na rzecz GDDK i A Oddział w Szczecinie przedmiotowych nieruchomości, oznaczonych numerami działek:

 • 28/4 o pow. 0,7496 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Stare Brynki, gmina Gryfino,
 • 73/1 o pow. 0,9916 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Gardno, gmina Gryfino,
 • 320/1 o pow. 0,5776 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Sobieradz, gmina Gryfino,
 • 4/1 o pow. 0,1607 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Drzenin, gmina Gryfino.

Wezwaniem na rozprawę z dnia 13 listopada 2006r. Wojewoda Zachodniopomorski zawiadomił, że w dniu 28 listopada 2006r. o godz. 10.00 w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbędzie się rozprawa administracyjna w przedmiotowej sprawie. W pouczeniu niniejszego wezwania na rozprawę, stwierdza się, iż strona jest zobowiązana do osobistego stawienia się na rozprawę bądź działania przez pełnomocnika lub przedstawiciela.

Biorąc powyższe pod uwagę, zasadne jest podjęcie uchwały w powyższej sprawie.

data opublikowania: 2006-11-30 14:36:22
data ostatniej aktualizacji: 2006-11-30 14:36:22

Strona odwiedzona 953 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.