Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

7 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 2/2003 z dnia 2003-01-08

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie do załatwienia spraw i wydawania decyzji administracyjnego w sprawach będących w kompetencji zarządcy dróg powiatowych

Na podstawie art.48 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 21 ust 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.) zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Upoważnia się Pana Ryszarda Dzioka Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu w Gryfinie spraw dotyczących:

 • opracowania projektów planów rozwoju sieci drogowej,
 • opracowania projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
 • pełnienia funkcji inwestora,
 • utrzymania nawierzchni, chodników, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 • realizacji zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 • przygotowania infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
 • koordynacji robót w pasie drogowym,
 • prowadzenia ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
 • przeprowadzania okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
 • wykonywania robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
 • przeciwdziałania niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 • przeciwdziałania niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 • wprowadzania ograniczeń bądź zamykania dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczania objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 • dokonywania okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 • sadzenia, utrzymania oraz usuwania drzew i krzewów oraz pielęgnacji zieleni w pasie drogowym,
 • prowadzenia gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą.

oraz wydawania decyzji w sprawie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobierania opłat i kar pieniężnych

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg.

§ 3

Upoważnienie traci moc z dniem rozwiązania umowy o pracę lub zmiany przepisów na podstawie których zostało wydane.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

data opublikowania: 2005-10-18 10:24:02
data ostatniej aktualizacji: 2005-10-18 10:24:02

Strona odwiedzona 749 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.