Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

4 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 590/2002 z dnia 2002-12-11

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2002 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2002.

Na podstawie art. 128, ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. (t.j. Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) - Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 38.256 zł
  1. z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 4.756 zł, z tego:
   • dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 332 zł
   • rozdział 01000 - Integracja z Unią Europejską - 332 zł
   • dział 851 - Ochrona zdrowia - 2.424 zł
   • rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 2 .424 zł
   • dział 853 - Opieka społeczna - 2.000 zł
   • rozdział 85318 - Powiatowe Centra pomoc społecznej - 2.000 zł
  2. z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 33.500 zł z tego:
   • dział 853 - Opieka społeczna - 33.500 zł
   • rozdział 85302 - Domy pomocy społecznej - 33.500 zł

 2. Zmniejsza się dochody powiatu o kwotę - 2.532 zł
  1. z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 2.532 zł, z tego:
   • dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 332 zł
   • rozdział 01021 - Inspekcja Weterynaryjna - 332 zł
   • dział 851 - Ochrona zdrowia - 2.200 zł
   • rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 2 .200 zł

 3. Ogółem dochody budżetu zwiększ się o kwotę 35.724
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 36.056 zł
  1. z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 2.556 zł, z tego:
   • dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 332 zł
   • rozdział 01000 - Integracja z Unią Europejską - 332zł
   • dział 851 - Ochrona zdrowia - 224 zł
   • rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 224 zł
   • dział 853 - Opieka społeczna - 2.000 zł
   • rozdział 85318 - Powiatowe Centra pomoc społecznej - 2.000 zł
  2. z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 33.500 zł z tego:
   • dział 853 - Opieka społeczna - 33.500 zł
   • rozdział 85302 - Domy pomocy społecznej - 33.500 zł

 2. Zmniejsza się wydatki powiatu o kwotę
  • z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 332 zł, z tego:
   • dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 332 zł
   • rozdział 01021 - Inspekcja Weterynaryjna - 332 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego:

 • nr 40212002 z dnia 30 października 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego, które zmniejsza dotacje celowe w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, § 211 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 2.200 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek za dzieci przebywające w domach pomocy społecznej oraz placówkach opiekuńczo- wychowawczych,

 • nr 446/2002 z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego, które zwiększa dotacje celowe w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, § 211- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 2.424 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek za dzieci przebywające w domach pomocy społecznej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

 • nr 447/2002 z 15 listopada 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego, które zwiększa dotacje celowe w dziale 853 - Opieka społeczna o kwotę 35.500 zł, z tego:
  • rozdział 85102 - Domy Pomocy Społecznej, § 213 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 33.500 zł, z przeznaczeniem na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z działalnością domów,
  • rozdział 85318 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, § 211 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 2.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności PCPR w Gryfinie.

 • Nr 445/2002 z 15 listopada 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego, które zmienia rozdział klasyfikacji budżetowej dotacji przyznanej na pokrycie kosztów realizacji zadania dotyczącego rocznych przeglądów prac restrukturyzacyjnych w zakładach deklarujących dostosowanie się do wymogów Unii Europejskiej:
  Dział Rozdział § Kwota dotacji w zł
jest 010 01021 211 332
Winno być 010 01000 211 332

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-10-18 12:03:01
data ostatniej aktualizacji: 2005-10-18 12:03:01

Strona odwiedzona 943 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.