Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

4 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 592/2002 z dnia 2002-12-11

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2002 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2002.

Na podstawie art. 128 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z późn. zmianami) oraz § 14 Uchwały Nr XXVIII/311/2001 Rady Powiatu Gryfińskiego z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2002 - Zarząd Powiatu w Gryfinie, uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 143.013 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
   • dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 661 zł
   • rozdział 754405 - Komendy powiatowe Policji - 661 zł
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 115.021 zł
   • rozdział 80111 - Gimnazja specjalne - 9. 725 zł
   • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 37.212 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 40.130 zł
   • rozdział 80195 - Pozostała działalność - 27.954 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 27.331 zł
   • rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne - 3.612 zł
   • rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 163 zł
   • rozdział 85495 - Pozostała działalność - 23.556 zł

 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 143.013 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
   • dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 661 zł
   • rozdział 754405 - Komendy powiatowe Policji - 661 zł
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 115.021 zł
   • rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 20.651 zł
   • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 24.212 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 70.158 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 27.331 zł
   • rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne - 13.095 zł
   • rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 14.236 zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się na wnioski Dyrektorów poszczególnych jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na bieżącą ich działalność oraz ze względu na zmiany między rozdziałami w ramach posiadanych środków, i tak:

 1. Zwiększenia na łączną kwotę 100.510 zł:
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie - 9.483 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych - 350 zł oraz brakujące składki ZUS oraz zapłatę za zaległe zobowiązania rzeczowe - 9.133 zł
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Chojna - 66.101 zł - na pokrycie zobowiązań rzeczowych oraz brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie - 14.000 zł z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia w sali gimnastycznej,
  • Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie - 10.926 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
 2. zmiany klasyfikacji budżetowej:
  • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chojnie - 3.612 zł,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr Chojna - 18.293 zł,
  • Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie - 9.725 zł,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie - 10. 212 zł,
  • Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie - 661 zł

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-10-18 12:06:10
data ostatniej aktualizacji: 2005-10-18 12:06:10

Strona odwiedzona 810 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.