Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

34 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 81/2003 z dnia 2003-07-30

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2003

Na podstawie art. 128, ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) - Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 90.380 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 29.654 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 6.464 zł
   • rozdział 80195 - Pozostała działalność - 23.190 zł
   • dział 853 - Opieka społeczna - 52.298 zł
   • rozdział 85304 - Rodziny zastępcze - 51.146 zł
   • rozdział 85395 - Pozostała działalność - 1.152 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 3.462 zł
   • rozdział 85495 - Pozostała działalność - 3.462 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych, z tego:
   • dział 853 - Opieka społeczna - 4.966 zł
   • rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów - 4.966 zł
 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 90.380 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 29.654 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 6.464 zł
   • rozdział 80195 - Pozostała działalność - 23.190 zł
   • dział 853 - Opieka społeczna - 52.298 zł
   • rozdział 85304 - Rodziny zastępcze - 51.146 zł
   • rozdział 85395 - Pozostała działalność - 1.152 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 3.462 zł
   • rozdział 85495 - Pozostała działalność - 3.462 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych, z tego:
   • dział 853 - Opieka społeczna - 4.966 zł
   • rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów - 4.966 zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego:

 1. Nr 268/2003 z dnia 8 lipca 2003r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2003 rok, które zwiększa Powiatowi (z rez. cel. budżetu państwa cz. 83, poz. 20) dotację w łącznej kwocie 27.804 zł w:
  • dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność §2130 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 23.190 zł;
  • dziale 853 - Opieka społeczna, rozdziale 85395 - Pozostała działalność §2130 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 1.152 zł;
  • dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495 - Pozostała działalność §2130 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 3.462 zł; z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, w tym byłych pracowników szkół i placówek oświatowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.
 2. Nr 269/2003 z dnia 8 lipca 2003r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2003 rok, które zwiększa Powiatowi dotację w łączną kwotę 62.576 zł w:
  • dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe §2130 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 6.464 zł; z przeznaczeniem na dofinansowanie pracowników, u których realizowane są uczniowskie praktyki zawodowe, dodatków i premii oraz opłaconych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dola opiekunów tych praktyk (rez. cel. budżetu państwa cz. 83, poz. 78);
  • dziale 853 - Opieka społeczna, rozdziale 85304 - Rodziny zastępcze §2130 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 51.146 zł; z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz na usamodzielnienie i pokrycie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki przez osoby opuszczające rodziny zastępcze, a także na tworzenie rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego (rez. cel. budżetu państwa cz. 83, poz. 30);
  • dziale 853 - Opieka społeczna, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 4.966 zł; z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu repatrianta do Polski oraz na jego zagospodarowanie i bieżące utrzymanie (rez. cel. budżetu państwa cz. 83, poz. 24).

Budżet Powiatu Gryfińskiego wzrasta o łączną kwotę 90.380 zł.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2003-08-01 14:36:11
data ostatniej aktualizacji: 2003-08-01 14:36:11

Strona odwiedzona 1019 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.