Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

38 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 89/2003 z dnia 2003-09-03

w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych

Na podstawie art. 94, ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1389 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Burmistrzów i Wójtów gmin chodzących w skład powiatu gryfińskiego oraz samorządu aptekarskiego, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Rozkład godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfińskiego ustala się jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała obowiązuje od 10 września 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 94, ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie ustala Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii Wójtów i Burmistrzów gmin z terenu powiatu oraz samorządu aptekarskiego.

Na początku lipca do Starostwa Powiatowego w Gryfinie wpłynął wniosek gryfińskich aptekarzy, dotyczący zmiany dotychczasowych dyżurów nocnych. Zmiana miała dotyczyć skrócenia godzin otwarcia dyżurujących aptek. (ustawa nie nakłada obowiązku dyżurów całodobowych, jedynie używa terminu "w porze nocnej" - art. 94 ustawy prawo farmaceutyczne). Po konsultacjach z aptekarzami z terenu powiatu gryfińskiego na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 23.07.2003 r. został przyjęty projekt uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych. Projekt ten został przedstawiony do zaopiniowania Wójtom i Burmistrzom gmin wchodzących w skład powiatu gryfińskiego dnia 07.08.2003 r. W dniu 13.08.2003 r. odbyło się spotkanie Zarządu Powiatu z przedstawicielami gryfińskich aptek - Anną Kuliszewską - Krakowiak Prezesem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej i Bernadetą Pelczarską, zaś 19.08.2003 r. problem został przedstawiony radnym Rady Powiatu w Gryfinie. Opinie wójtów i burmistrzów na temat projektu uchwały były podzielone.

 • Gryfino - opinia negatywna,
 • Mieszkowice - opinia pozytywna,
 • Cedynia - opinia pozytywna,
 • Chojna - opinia negatywna,
 • Banie - opinia pozytywna,
 • Trzcińsko-Zdrój - opinia negatywna,
 • Moryń - opinia pozytywna,
 • Widuchowa - opinia negatywna,
 • Stare Czarnowo - opinia pozytywna

Po rozważeniu wszystkich opinii:

 • samorządu aptekarskiego,
 • wójtów i burmistrzów gmin wchodzących w skład powiatu gryfińskiego

oraz wnikliwej analizie wniosku gryfińskich właścicieli aptek - Zarząd uznał a zasadne ustalenie rozkładu godzin pracy aptek na dotychczasowych, obowiązujących warunkach.

Jednakże Zarząd Powiatu w Gryfinie może powrócić do rozważenia wniosku aptekarzy, gdyby został ponowiony po 31.12.2003 r., z tym jednakże zastrzeżeniem, że w okresie do 31.12.2003 r. gryfińskie apteki posiadające możliwość rejestracji zakupów w godzinach nocnych - mogą wykonać analizę zapotrzebowania mieszkańców Gryfina i okolic na usługi farmaceutyczne (leki ratując życie, realizację aktualnych recept, środki higieniczne, antykoncepcyjne i inne) i przedstawić wyniki audytu Zarządowi Powiatu, gdyby wniosek został ponownie złożony. Analiza działalności nocnej aptek w trakcie dyżurów w okresie kilku miesięcy - pozwoli na ponowne rozpatrzenie sprawy w oparciu o fakty, a nie opinie nie udokumentowane faktami.

Wobec publicznej deklaracji burmistrza Miasta i Gminy Gryfino pana Henryka Piłata na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie dn. 28.08.2003 r., że opiniując negatywnie projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie, zawierający propozycję skrócenia dyżurów nocnych aptek do godz. 2300 - jednocześnie deklaruje stałą pomoc Straży Miejskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa (w porze nocnej) aptekarzom pełniącym dyżury - po przedstawieniu mu grafiku tychże dyżurów - Zarząd uznał, że jeden z elementów wniosku aptekarzy tj. brak bezpieczeństwa - może zostać załatwiony pozytywnie. Pozostałe mogą być przedmiotem ponownego rozpatrzenia w 2004 r.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2003-09-11 08:11:17
data ostatniej aktualizacji: 2003-09-11 08:11:17

Strona odwiedzona 870 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.