Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

27 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 57/2003 z dnia 2003-06-04

w sprawie realizacji zadań z zakresu "Edukacji ekologicznej" ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2003 r

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 2, art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806), art. 407 w nawiązaniu do art. 406 pkt 1 ustawy z dnia 21kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. Z 2001 r. Nr 62, poz.627, Nr 115, poz.1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 233, poz. 1957), Uchwały Nr IV/42/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.01.2003 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2003 r. Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Wyraża się zgodę na przesunięcia kwot pomiędzy poszczególnymi rodzajami prac-wydatków w ramach danego projektu, w przyjętych harmonogramach rzeczowo-finansowych, stanowiących załączniki do następujących Uchwał Zarządu Powiatu z dnia 9.04.2003 r. Nr: 30/II/2003, 31/II/2003, 32/II/2003, 33/II/2003, 34/II/2003, 35/II/2003, 36/II/2003, 37/II/2003, 38/II/2003, 39/II/2003, w wysokości do 500 zł.
 2. Wyraża się zgodę na rozszerzenie zakresu prac-wydatków określonych w ramach danego projektu, w przyjętych harmonogramach rzeczowo-finansowych, po wcześniejszym uzgodnieniu proponowanego wydatku pod względem merytorycznym z Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 3. W przypadku skorzystania przez Jednostkę z uprawnień określonych w § 1 w punktach 1. i 2. całkowita kwota przyznana na realizację danego projektu, w ramach zadania - nie może ulec zmianie.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom poszczególnych Jednostek tj:

 • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach
 • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie
 • Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
 • Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie
 • Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • Domu Dziecka w Trzcińsku Zdrój
 • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie
 • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie
 • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie
 • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami kierownicy jednostek powiatowych złożyli wnioski na programy z zakresu edukacji ekologicznej i propagowanie zadań proekologicznych. Wnioski zostały rozpatrzone pod względem merytorycznym tj. zgodności z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 9.04.2003 r. przyjął Uchwały określające zasady realizacji zadań przez poszczególne jednostki oraz sposoby rozliczania tych zadań.

W trakcie realizacji zadań przez poszczególne jednostki zdarzają się sytuacje, że kwoty zaplanowane w harmonogramie mogą różnić się od kwot aktualnych.

Pojawiają się też przypadki, że jednostka dokonuje zakupów za kwotę niższą niż zaplanowała wcześniej i obecnie jest możliwość wydatkowania zaoszczędzonych środków na dodatkowe prace lub zadania, nieujęte w harmonogramie.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej Uchwały umożliwi bardziej "płynne" realizowanie poszczególnych zadań.

data opublikowania: 2003-07-21 14:56:49
data ostatniej aktualizacji: 2003-07-21 14:56:49

Strona odwiedzona 843 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.