Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

43 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 104/2003 z dnia 2003-10-07

w sprawie wyrażenia zgody dla Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju na przeprowadzenie prac remontowych

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz.U.Nr 142, poz.1592 z późn.zm./ art. 4 pkt 9, art.43 ust.2 pkt 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 46, poz.543 z 2000r. z późn.zm.) w oparciu o § 76 ust.2 Statutu Powiatu Gryfińskiego, Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę dla Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju na wykonanie prac remontowych wymienionych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. Przed przystąpieniem do prac remontowych należy uzyskać zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie prac oraz pozwolenie na budowę z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Prace remontowe będą prowadzone w granicach nieruchomości zabudowanej będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej jako działka nr 131/1 w obrębie 2 m. Trzcińsko Zdrój, przekazanej w trwały zarząd na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeprowadzenie prac remontowych budynków DPS w zakresie przedstawionym w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
Prace remontowe mają być prowadzone w granicach nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka 131/1 w obrębie 2 m. Trzcińskao Zdrój, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, przekazanej w trwały zarząd na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju.
Zgoda właściciela nieruchomości jest niezbędna do wystąpienia Dyrektora DPS z wnioskiem o dofinansowanie prac remontowych do Ministra Kultury.
Nieruchomość oznaczona jako działka 131/1 została wpisana do rejestru zabytków pod poz. 112 decyzją Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Szczecinie z dnia 08.01.2003r. nr Dz - 4200/8/0/02/2003.
Z uwagi na powyższe przed przystąpieniem do prac remontowych Dyrektor DPS musi uzyskać zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie na przeprowadzenie przedmiotowych prac oraz pozwolenie na budowę od Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

data opublikowania: 2003-10-24 09:22:29
data ostatniej aktualizacji: 2003-10-24 09:22:29

Strona odwiedzona 903 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.