Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

46 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 118/2003 z dnia 2003-11-19

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2003.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z późn. zmianami) oraz § 16 Uchwały Nr III/20/2002 Rady Powiatu Gryfińskiego z dnia 21 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 - Zarząd Powiatu w Gryfinie, uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 349.340 zł z tytułu realizacji zadań zleconych, z tego:
  • dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 336.596 zł
   • rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 336.596 zł
  • dział 710 - Działalność usługowa - 12.587 zł
   • rozdział 71015 - Nadzór budowlany - 12.587 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
  • dział 801 - Oświata i wychowanie - 157 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 157 zł
 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 382.140 zł z tytułu realizacji zadań zleconych, z tego:
  • dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 336.596 zł
   • rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 336.596 zł
  • dział 710 - Działalność usługowa - 12.587 zł
   • rozdział 71015 - Nadzór budowlany - 12.587 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
  • dział 801 - Oświata i wychowanie - 32.957 zł
   • rozdział 80123 - Licea profilowane - 32.800 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 157 zł
 3. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 32.800 zł z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
  • dział 801 - Oświata i wychowanie - 32.800 zł
   • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 32.800 zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE
  Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się, zgodnie z:
 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 427/2003 z dnia 06 listopada 2003r., które zwiększa Powiatowi dotację celową w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe, §2130 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 157 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawców, u których realizowane są uczniowskie praktyki zawodowe, dodatków i premii oraz opłaconych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla opiekunów tych praktyk;
 2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 406/2003 z dnia 30 października 2003r., które zwiększa Powiatowi dotację celową w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, §2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 336.596 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) w celu dostosowania prowadzonych baz danych do współpracy z tworzonym w ARiMR (LPIS) na obszarze gmin: Chojna, Cedynia, Mieszkowice, Moryń i Trzcińsko Zdrój w powiecie gryfińskim;
 3. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 413/2003 z dnia 30 października 2003r., które zwiększa Powiatowi dotację celową w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, o kwotę 12.587 zł
  • § 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 8.587 zł
  • § 6410 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 4.000 zł;
  z przeznaczeniem z zadania wynikające z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 718), tj. dla nowo tworzonego stanowiska pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego od 1 listopada br., wraz z pokryciem finansowym (z tego na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych) oraz na zakup komputera dla tego stanowiska.
 4. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o przeniesienie wydatków między rozdziałami (32.800 zł),

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2003-11-27 10:33:21
data ostatniej aktualizacji: 2003-11-27 10:33:21

Strona odwiedzona 904 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.