Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

47 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 120/2003 z dnia 2003-12-01

w sprawie zmiany Uchwały Nr 8/II/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie upoważniania kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2003.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 128 ust 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz §16 pkt. 2 Uchwały Nr III/20/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2003 rok - Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§1

W Uchwale Nr 8/II/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie upoważniania kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2003 zmienionej Uchwałą Nr II/79/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30 lipca 2003r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 8/II/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie upoważniania kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2003 w §1 dodaje się ustęp 4, w brzmieniu :

 • "§1 ust. 4. Zmiany, o których mowa w pkt. 2 nie dotyczą niżej wymienionych jednostek oświatowych:
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach,
  • Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie,
  • Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie,
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnie,
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie."
§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia a zmiany mają zastosowanie po raz pierwszy od dnia 01 listopada 2003r.UZASADNIENIE

Zmiana dotyczy dodania zapisu umożliwiającego dokonywania zmian planu paragrafów zaliczanych do wynagrodzeń przez Dyrektorów jednostek oświatowych w ich planie finansowym. Są to zmiany, które nie powodują ogólnych zmian kwot budżetu a jedynie przesunięcia między paragrafami.

data opublikowania: 2003-12-24 09:48:03
data ostatniej aktualizacji: 2003-12-24 09:48:03

Strona odwiedzona 972 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.